Bruksorterna

Det finns mycket att upptäcka i området kring Wirsbo och det är framför allt bruksorterna som är mest intressanta.  Det finns mycket intressant att se i Västmanland och vi ger tips om fler bruksorter att övernatta på eller förlägga sina konferenser till.

1348791_73580014

De största städerna i Västmanland är Arboga, Fagersta, Köping och Västerås. Västmanland kännetecknas av områdena Bergslagen och Mälardalen och gränsen mellan dessa geografiska områden kan sägas gå i Arboga. Västmanland har en rik tradition av gruvbrytning och här finns många trevliga bruksorter att fundera över när man skall boka in en konferens eller kanske göra en semesterresa.