Köping

I Köping har människor länge gjort sig hemmastadda. Inte minst eftersom det alltid varit en viktig handelsplats, något som kanske ortsnamnet skvallrar om. Vid Köping låg fodgefästet Köpingshus, som är nämnt första gången på 1300-talet och förstördes av Engelbrekt Engelbrektssons uppror år 1434. Lämningar av detta fanns kvar ända till dess att järnvägen anlades. Och ännu på 1400-talet så förekom namnet Laglösa kiöping, som tros syfta på att handelsplatsen inte hade några privilegier.

Riktigt så laglöst kan vi försäkra oss om att Köping inte längre är. Däremot är man fortfarande ett regionalt centrum för handel och har Sveriges näst största insjöhamn. När det handlar om stora industrier så har bland annat Volvo och Sandvik AB anläggningar här, och dessutom har det välkända sängföretaget Hästens, sin bas i Köping. Där ligger också centrallagret för Tibnor vilka är Nordens ledande distributör av stål och metaller.

Men om man inte är intresserad av industri och affärsutbyten i den nämnda skalan, vad kan man göra då undrar förstås ni. Är man intresserad av att vara ute i det fria så finns det flertalet trevliga friluftsområden att besöka. Bland annat Karlbergsskogen som ligger alldeles vid stadskärnan. Eller Skogshöjden som är ett område med motionsslinga som tar sig plats runt den gamla fornborgen Skoftesta skans.

Är du fiskeintresserad finns dessutom fina fiskevatten med en varierad fauna av fisk att göra sitt yttersta för att fånga in. Efteråt kan du givetvis ta dig en tur till stadskärnan för lite shopping och en bit mat på någon av stadens restauranger. Du kan läsa mer på Köping kommuns hemsida om vad du kan se och göra.

Köping ligger knappa 6 mil ifrån Wirsbo brukshotell.