Hotell,  Tips och Nyheter

Kassa på rätt sätt

När du driver ett eget företag är det viktigt att du har kontroll på ekonomin. Den är grunden i din verksamhet och det är viktigt att du tar hand om den på rätt sätt. Det hjälper dig att bli framgångsrik om du har en bra översikt över dina produkter och hur mycket du säljer av en specifik vara. Som företagare är du även skyldig att ha ett kassaregister som uppfyller de krav som finns.

Välja kassasystem

När du väljer kassasystem är det viktigt att du tar reda på om det uppfyller kraven som ställs. På Skatteverket kan du läsa mer om vad som är aktuellt för dig. Här står det bland annat om att elsäkerhet är viktigt att tänka på och att du som användare bär ansvaret för att varken du eller dina anställda ska bli skadade. För dig som brukar delta när det anordnas torghandel är det viktigt att veta att även det omfattas av kassaregisterkravet från och med 1 januari 2014.

Kontroll på ekonomin

Alla som har eget företag vet att det är ett måste att ha kontroll över ekonomin. Oavsett om du har ett stort eller litet företag så är ekonomin A och O för att du ska lyckas.

Om du har ytterligare behov av anpassning till ditt företag erbjuder de bland annat PLU (Price Look Up koder) och grafisk logo på kvittot. Kassaregistret är av hög kvalitet och är mycket omtyckt. Det innehåller bland annat registrering av upp till 200 varugrupper och elektronisk journalfunktion. Casio kan även skapa bland annat säljrapporter, PLU-rapport och timrapporter för dig som behöver lite extra. De erbjuder även att registrera ditt kassaregister till Skatteverket om har en nystartad butik.

Comments Off on Kassa på rätt sätt